Gå til hovedindhold

Radonsikring – nye bygninger

Radonsikring - i nye bygninger

Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er enfamilie-, række- eller kædehuse. Radonproblemer er især knyttet til rum med gulve og vægge direkte mod jord, fx i kældre eller i stueetagen af bygninger med terrændæk. I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves særlig omhyggelig udførelse og opmærksomhed på tæthed i forbindelse med nybyggeri, så radon ikke trænger gennem terrændæk, kældervægge og -gulve. Desuden gennemgås etablering af radonsug – med og uden ventilator – fra et egnet kapillarbrydende lag til aftræk over tag. I nybyggeri er det vigtigt, at disponere omfang og placering af gennemføringer i terrændækket. Billedet viser et terrændæk, hvor det kan være vanskeligt at udføre en tæt radonsikring.

ID
(99) 15 01 02
Erstatter

Indledning

Bygninger opført efter BR10 skal udføres, så indholdet af radon i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m3 [1]. Indeluftens radonindhold afhænger især af:

  • jordluftens radonindhold og jordens permeabilitet (gennemtrængelighed),
  • utætheder i konstruktioner mod jord,
  • tryk- og temperaturforskelle over gulvkonstruktionen,
  • luftskiftet i bygningen.

I bygninger ventileret med udeluft er der normalt mere radon i indeluften end i udeluften.
Indstrømning af radon til indeklimaet kan begrænses ved at suge radon under bygningen og i øvrigt sikre lufttætte konstruktioner mod jord samt kombinere med udelufttilførsel og ventilation [2, 3, 4].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.