Radonsikring – nye bygninger

Erfaringsblad
(99) 15 01 02
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Radonforekomst og forebyggelse
 • Lufttryk inde/ude og udsugning
 • Vedligehold og reparation
  • Kældergulv og terrændæk
  • Radonsug
 • Anbefalinger
 • Sundhedsskadelig radon

Landsdækkende undersøgelser viser, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet – de fleste er enfamilie-, række- eller kædehuse.

Radonproblemer er især knyttet til rum med gulve og vægge direkte mod jord, fx i kældre eller i stueetagen af bygninger med terrændæk. I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves særlig omhyggelig udførelse og opmærksomhed på tæthed i forbindelse med nybyggeri, så radon ikke trænger gennem terrændæk, kældervægge og -gulve. Desuden gennemgås etablering af radonsug – med og uden ventilator – fra et egnet kapillarbrydende lag til aftræk over tag. I nybyggeri er det vigtigt, at disponere omfang og placering af gennemføringer i terrændækket. Billedet viser et terrændæk, hvor det kan være vanskeligt at udføre en tæt radonsikring.

 

Indledning

Bygninger opført efter BR10 skal udføres, så indholdet af radon i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m3 [1]. Indeluftens radonindhold afhænger især af:

 • jordluftens radonindhold og jordens permeabilitet (gennemtrængelighed),
 • utætheder i konstruktioner mod jord,
 • tryk- og temperaturforskelle over gulvkonstruktionen,
 • luftskiftet i bygningen.

I bygninger ventileret med udeluft er der normalt mere radon i indeluften end i udeluften.
Indstrømning af radon til indeklimaet kan begrænses ved at suge radon under bygningen og i øvrigt sikre lufttætte konstruktioner mod jord samt kombinere med udelufttilførsel og ventilation [2, 3, 4].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Radonsikring – nye bygninger - side 1 Radonsikring – nye bygninger - side 2