Radon - forebyggelse og afhjælpning

Erfaringsblad
(99) 02 09 27 (annulleret 19.12.2014)

Indhold

  • Indledning
  • Måling af radonindhold i indeluft
  • Forebyggelse af radonindtrængning
  • Eksisterende nyere bygninger
  • Nybyggeri

I det følgende angives byggetekniske foranstaltninger, som kan begrænse radonproblemer i bygninger med henholdsvis terrændæk, krybekælder og kælder.

Radon er en radioaktiv luftart, der findes i jorden. Kortet viser forekomster i Danmark - de højeste radonkoncentrationer er i de mørke områder.

Radon kan trænge ind i bygninger, og hvis der er meget radon i indeluften, formodes risikoen for lungekræft at stige.

I nybyggeri kan indtrængning af radon hindres uden store omkostninger ved at indbygge en membran i gulvkonstruktionen. I eksisterende bygninger kan forekomst af radon reduceres gennem fx ventilationsløsninger.

Indledning

Figur 1. Dosimeter til måling af radonindhold i en bygnings indeluft.

Radonkoncentrationen i jorden er afhængig af lokale jordbundsforhold og varierer betydeligt fra egn til egn. I en større undersøgelse er det kortlagt hvor der er særligt høje radonkoncentrationer i Danmark [1].

Radon kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker i gulvkonstruktionen, fordi lufttrykket inde i en bygning ofte er lavere end under bygningen.

Der er udgivet officielle vejledninger om emnet siden Byggestyrelsen i 1987 udgav "Radon i boliger" [2]. Kravet om radontætning nævnes første gang i de nugældende bygningsreglementer fra 1995 [3] og 1998 [4].

Hvis gulvkonstruktionen er tætnet korrekt, er det normalt ikke nødvendigt med yderligere foranstaltninger.

I det følgende angives hvor man især skal være opmærksom, og der gives nogle praktiske løsninger på at reducere radonproblemer i såvel nybyggeri som eksisterende bygninger.
Ved renovering af ældre huse kræves særlige løsninger.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Radon - forebyggelse og afhjælpning - side 1 Radon - forebyggelse og afhjælpning - side 2 Radon - forebyggelse og afhjælpning - side 3 Radon - forebyggelse og afhjælpning - side 4