Radon - forebyggelse og afhjælpning

Erfaringsblad
(99) 02 09 27 (annulleret 19.12.2014)
Emneord

I det følgende angives byggetekniske foranstaltninger, som kan begrænse radonproblemer i bygninger med henholdsvis terrændæk, krybekælder og kælder. Radon er en radioaktiv luftart, der findes i jorden. Kortet viser forekomster i Danmark - de højeste radonkoncentrationer er i de mørke områder. Radon kan trænge ind i bygninger, og hvis der er meget radon i indeluften, formodes risikoen for lungekræft at stige. I nybyggeri kan indtrængning af radon hindres uden store omkostninger ved at indbygge en membran i gulvkonstruktionen. I eksisterende bygninger kan forekomst af radon reduceres gennem fx ventilationsløsninger. I det følgende angives byggetekniske foranstaltninger, som kan begrænse radonproblemer i bygninger med henholdsvis terrændæk, krybekælder og kælder.

Erfaringsbladets sider

Radon - forebyggelse og afhjælpning - side 1 Radon - forebyggelse og afhjælpning - side 2 Radon - forebyggelse og afhjælpning - side 3 Radon - forebyggelse og afhjælpning - side 4