Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Radon - forebyggelse og afhjælpning

Danmarkskort med radonforekomster

I det følgende angives byggetekniske foranstaltninger, som kan begrænse radonproblemer i bygninger med henholdsvis terrændæk, krybekælder og kælder. Radon er en radioaktiv luftart, der findes i jorden. Kortet viser forekomster i Danmark - de højeste radonkoncentrationer er i de mørke områder. Radon kan trænge ind i bygninger, og hvis der er meget radon i indeluften, formodes risikoen for lungekræft at stige. I nybyggeri kan indtrængning af radon hindres uden store omkostninger ved at indbygge en membran i gulvkonstruktionen. I eksisterende bygninger kan forekomst af radon reduceres gennem fx ventilationsløsninger. I det følgende angives byggetekniske foranstaltninger, som kan begrænse radonproblemer i bygninger med henholdsvis terrændæk, krybekælder og kælder.

Annulleret
19. december 2014
ID
(99) 02 09 27
Emneord