Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse

Omfangsdræn

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn, med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold. Et dårligt drænsystem er fx uden fald, uden rensemuligheder og filtermateriale samt dårligt fungerende pumpeinstallationer. I erfaringsbladet gennemgås retningslinjer for dræning ved enfamiliehuse og andre mindre bygninger samt udførelse og vedligehold af drænsystemet. Billedet viser ødelagt drænledning, som hindrer bortledning af vand langs bygning og derved øger vandbelastningen på fundament/kældervæg.

Annulleret
13. december 2019
ID
(50) 11 02 25
Erstatter