Dræning af mindre bygninger

Erfaringsblad
(50) 97 06 27 (annulleret 25.02.2011)
Udgave
2

Indhold

  • Myndighedskrav
  • Hvor skal der drænes?
  • Opbygning af drænsystem
  • Driftsvejledning

Fugtskader i vægge og kældre kan forekomme, hvor der enten ikke findes dræn eller hvor der er forkert projekterede eller dårligt udførte dræn eller blot gode dræn, der ikke fungerer på grund af mangel på vedligeholdelse.

Hyppigt forekommer der drænsystemer uden fald, uden rensemuligheder og uden filtermateriale. Også dårligt fungerende pumpeinstallationer ses ofte.

Dette BYG-ERFA blad omhandler retningslinier for dræning af mindre bygninger, f.eks. enfamiliehuse.

Myndighedskrav

Drænsystemer skal udføres som angivet i DS 436, Norm for dræning af bygværker mv., og arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Desuden skal afledning af drænvand til kloaksystem eller recipient altid godkendes af kommunen.
Dårligt udførte drænsystemer kan skyldes mangel på faglig kompetence hos projekterende og kloakmestre, men hovedårsagen til en stor del af de fejl og mangler, der ses i praksis, er, at mange drænsystemer udføres af uautoriserede personer eller firmaer, der ikke har den fornødne fagkundskab.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Dræning af mindre bygninger - side 1 Dræning af mindre bygninger - side 2 Dræning af mindre bygninger - side 3 Dræning af mindre bygninger - side 4