Gå til hovedindhold

Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse

Forsidefoto

Ødelagt dræn, som hindrer bortledningen af vand og derved øger vandbelastningen på fundament/kældervæg.

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold. I erfaringsbladet gennemgås retningslinjer for dræning ved enfamiliehuse og andre mindre bygninger samt udførelse og vedligehold af drænsystemet.

Indledning

Drænsystemer omkring bygninger skal beskytte kældervæggen mod nedsivende overfladevand og vandtryk fra høj grundvandsstand1, 4. Drænsystemer til bortledning af nedsivende overfladevand etableres, når jorden er tæt (leret), og grundvandsspejlet ligger under fundamenterne, figur 1. Hvis der ikke drænes, dannes der et lokalt grundvandsspejl i det bassin, der opstår ved udgravningen til kælderen. Drænsystemer til sænkning af grundvandsspejlet udføres, når jorden er tæt (leret), og grundvandet står højt, figur 2. I sandet jord med lavt grundvandsspejl udføres der ikke drænsystemer. I sandet jord med højt grundvandsspejl kan grundvandet ikke fjernes med et drænsystem. Her skal kældre bygges med vandtætte vægge og gulve under grundvandsspejlet, evt. med indskudsdræn2.

Leret jord med lavt grundvandsspejl

Figur 1. I leret jord med lavt grundvandsspejl udføres drænsystemet for at bortlede nedsivende overfladevand.

Leret jord med højt grundvandsspejl

Figur 2. I leret jord med højt grundvandsspejl udføres drænsystemet både for at bortlede nedsivende overfladevand og for at sænke grundvandsspejlet.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.