Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Nedsivning af regnvand i faskiner

Sandfangsbrønd

I dette erfaringsblad gennemgås opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer til faskiner samt anbefalinger til drift og vedligehold. Mange faskiner i parcelhushaver giver jævnligt anledning til oversvømmelse på terræn – enten fordi de er for små, forkert opbyggede, eller fordi de er dårligt vedligeholdte. Eksempelvis forekommer der ofte gener som følge af manglende eller dårligt fungerende sandfangsbrønde, rødder i ledninger, brønde eller faskiner samt tilstopning af faskinens bund og sider. Mange kommuner tilskynder udbredelse af faskiner til nedsivning af tag- og overfladevand. Fotografiet viser overløb fra sandfangsbrønd på grund af en forstoppet faskine.

Annulleret
19. december 2022
ID
(50) 06 04 03
Erstatter