Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Nedsivning af regnvand i faskiner

Sandfangsbrønd

I dette erfaringsblad gennemgås opbygning og udførelse af faskiner, herunder afstandskrav, dimensioneringsregler og forskellige fyldmaterialer til faskiner samt anbefalinger til drift og vedligehold. Mange faskiner i parcelhushaver giver jævnligt anledning til oversvømmelse på terræn – enten fordi de er for små, forkert opbyggede, eller fordi de er dårligt vedligeholdte. Eksempelvis forekommer der ofte gener som følge af manglende eller dårligt fungerende sandfangsbrønde, rødder i ledninger, brønde eller faskiner samt tilstopning af faskinens bund og sider. Mange kommuner tilskynder udbredelse af faskiner til nedsivning af tag- og overfladevand. Fotografiet viser overløb fra sandfangsbrønd på grund af en forstoppet faskine.

Annulleret
19. december 2022
ID
(50) 06 04 03
Erstatter

Forfattere

Inge Faldager
Akademiingeniør
Rørcentret, Energi og Klima, Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
if@teknologisk.dk

Ulrik Hindsberger
Civilingeniør
Teknologisk Institut, Rørcentret
www.teknologisk.dk
ulrik.hindsberger@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.