Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Faskiner til regnvand fra parcelhuse

Oversvømmelse omkring tagnedløbsbrønd

Problem: Bortskaffelse af regnvand gennem faskiner har været kendt og anvendt mange år. Faskiner anvendes væsentligst i ukloakerede områder eller i områder, som kun er forsynet med et separat spildevandssystem. En del faskiner virker ikke, som de skal. Dette skyldes ofte tilstopning som følge af:

  • Forkert udførelse.
  • Mangelfuld vedligeholdelse af tilstødende anlæg.

En del separate regnvandsledninger og mange fællesledninger for både regn- og spildevand er overbelastede under regn, hvilket giver følgende problemer:

  • Oversvømmelser af veje, stier m.m.
  • Kælderoversvømmelser.
  • Forurening af åer, søer mv.

Bortledning af regnvand gennem afløbssystemer er medvirkende til, at der ikke gendannes grundvand. I tæt bebyggede områder opstår der derfor et problem i form af:

  • Sætninger af bygninger på grund af faldende grundvandsstand.

Forfatter

Ulla Anthonisen
Akademiingeniør
Rørcentret
Teknologisk Institut

www.teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
220 kr.