Faskiner til regnvand fra parcelhuse

Erfaringsblad
(50) 93 08 30 (annulleret)

Indhold

 • Problem
 • Forslag til løsning

Problem

Bortskaffelse af regnvand gennem faskiner har været kendt og anvendt mange år. Faskiner anvendes væsentligst i ukloakerede områder eller i områder, som kun er forsynet med et separat spildevandssystem.

En del faskiner virker ikke, som de skal. Dette skyldes ofte tilstopning som følge af:

 • Forkert udførelse.
 • Mangelfuld vedligeholdelse af tilstødende anlæg.


En del separate regnvandsledninger og mange fællesledninger for både regn- og spildevand er overbelastede under regn, hvilket giver følgende problemer:

 • Oversvømmelser af veje, stier m.m.
 • Kælderoversvømmelser.
 • Forurening af åer, søer mv.


Bortledning af regnvand gennem afløbssystemer er medvirkende til, at der ikke gendannes grundvand. I tæt bebyggede områder opstår der derfor et problem i form af:

 • Sætninger af bygninger på grund af faldende grundvandsstand.


Figur 1. En tilstoppet faskine har medført oversvømmelse omkring en tagnedløbsbrønd.

Problem

Bortskaffelse af regnvand gennem faskiner har været kendt og anvendt mange år. Faskiner anvendes væsentligst i ukloakerede områder eller i områder, som kun er forsynet med et separat spildevandssystem.

En del faskiner virker ikke, som de skal. Dette skyldes ofte tilstopning som følge af:

 • Forkert udførelse.
 • Mangelfuld vedligeholdelse af tilstødende anlæg.


En del separate regnvandsledninger og mange fællesledninger for både regn- og spildevand er overbelastede under regn, hvilket giver følgende problemer:

 • Oversvømmelser af veje, stier m.m.
 • Kælderoversvømmelser.
 • Forurening af åer, søer mv.


Bortledning af regnvand gennem afløbssystemer er medvirkende til, at der ikke gendannes grundvand. I tæt bebyggede områder opstår der derfor et problem i form af:

 • Sætninger af bygninger på grund af faldende grundvandsstand.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Faskiner til regnvand fra parcelhuse - side 1 Faskiner til regnvand fra parcelhuse - side 2