Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Faskiner til regnvand fra parcelhuse

Oversvømmelse omkring tagnedløbsbrønd

Problem: Bortskaffelse af regnvand gennem faskiner har været kendt og anvendt mange år. Faskiner anvendes væsentligst i ukloakerede områder eller i områder, som kun er forsynet med et separat spildevandssystem. En del faskiner virker ikke, som de skal. Dette skyldes ofte tilstopning som følge af:

  • Forkert udførelse.
  • Mangelfuld vedligeholdelse af tilstødende anlæg.

En del separate regnvandsledninger og mange fællesledninger for både regn- og spildevand er overbelastede under regn, hvilket giver følgende problemer:

  • Oversvømmelser af veje, stier m.m.
  • Kælderoversvømmelser.
  • Forurening af åer, søer mv.

Bortledning af regnvand gennem afløbssystemer er medvirkende til, at der ikke gendannes grundvand. I tæt bebyggede områder opstår der derfor et problem i form af:

  • Sætninger af bygninger på grund af faldende grundvandsstand.
Annulleret
03. april 2006
ID
(50) 93 08 30