Murbier i mørtelfuger - forebyggelse og udbedring

Indhold

  • Indledning
  • Murbi (Colletes daviesanus)
  • Mørtelfuger i murværk

Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men kraftige angreb kan medføre følgeskader, fx nedsættelse af murværks bæreevne samt vandindtrængning med risiko for frostskader og indendørs fugtgener.
Billedet viser murbiens gange og ynglekamre i en mørtelfuge.

Dette blad gennemgår, hvor man skal være opmærksom på murbier, samt hvordan, hvornår og med hvilke materialer man kan udbedre skader og forebygge angreb.

Indledning

Murbier forekommer normalt i mørtelfuger på lune, solvendte murflader – hovedsagelig i ældre murværk opmuret med ren kalkmørtel.

Selv om det ikke længere er almindeligt at anvende ren kalkmørtel, kan murbier også angribe nyere murværk, fx inden fugemørtlen har opnået den forventede styrke, eller hvis fugerne ikke er fyldte. 

Murværk – såvel nyt som efterfuget – er særlig udsat for angreb af murbier, hvis:

  •  der er anvendt ren kalkmørtel,
  •  fugemørtlen ikke er færdighærdet,
  •  fugerne er udført dårligt,
  •  fugerne ikke er vedligeholdt,
  •  der er opstået frostskader.

Der er eksempler på, at murbier har undermineret murværk og medvirket til nedstyrtning af skorstenspiber, men normalt er skaderne ikke alvorlige. 
Tilstedeværelsen af murbier kan skabe problemer med hushandler eller mellem husejer og forsikringsselskab. 
I sådanne situationer bør inddrages en byggeteknisk kyndig til at vurdere, om angrebet har medført en væsentlig nedsættelse af murværkets bæreevne. 
Andre insekter, fx andre biarter, vil ofte udnytte og måske udvide eksisterende huller i murværket, men deres aktivitet har normalt heller ingen skadelig betydning
for huset.

BEMÆRK: Sømhuller, åbne studsfuger og mangelfuldt udført murerarbejde kan forveksles med angreb af murbier!

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Murbier i mørtelfuger - forebyggelse og udbedring  - side 1 Murbier i mørtelfuger - forebyggelse og udbedring  - side 2