Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Angreb af murbier i mørtelfuger

Murbiangreb

Problem: Angreb af murbier i mørtelfuger forekommer ofte i både nyt og ældre murværk. Murbiangreb forekommer normalt i lune solvendte murflader med svage fuger. Almindeligvis er murbierne ret uskadelige, men kraftige forekomster kan bevirke alvorlige følgeskader. Eksempelvis kan indtrængende nedbør gennem nedbrudte mørtelfuger bevirke frostsprængninger af murværk eller indvendige vandskader. I værste fald kan underminering af mursten medvirke til nedstyrtning af f.eks. skorstenspiber. Årsagen til svage mørtelfuger og dermed mulighed for murbiangreb kan være:

  • Svag mure- eller fugemørtel.
  • Hærdningsbetingelserne for mørtlen har været ugunstig f.eks. pga. frost.
  • Vejrligets nedbrydning.
Annulleret
27. november 2000
ID
(21) 91 02 13
Udgave
2