Gå til hovedindhold

Murbier i murværk – forebyggelse og reparation

Mørtelfuger med karakteristiske murbihuller

Murbier er almindeligvis ret uskadelige, men ved forekomst i større mængder i murværk er der risiko for vandindtrængning og frostskader. Ved kraftige angreb kan murværkets bæreevne reduceres. Ved konstatering af huller i murværkets fuger kan huller efter murbier forveksles med andre årsager. I erfaringsbladet gennemgås murbiernes særlige kendetegn, hvor der kræves opmærksomhed, samt hvornår og hvordan skader kan udbedres og forebygges. Billedet viser mørtelfuger med karakteristiske murbihuller (rød pil) på 5 - 6 mm diameter.

Indledning

Murbier forekommer oftest i mørtelfuger på lune, solvendte murflader – især i ældre murværk opmuret med svag kalkmørtel, der var normalt anvendt frem til 1970’erne. Anvendelse af ren kalkmørtel er ikke så almindelig mere, men murbier kan også angribe murværk opført med KC-mørtel – såvel nyt som efterfuget - hvis:

  • fugemørtlen ikke har opnået forventet styrke, som følge af for hurtig udtørring eller vedvarende kraftig opfugtning under afhærdning,
  • fugerne ikke er fyldte,
  • murværket er udført med svag mørtel,
  • der er opstået frostskader,
  • fugerne ikke er vedligeholdte.

Skaderne er normalt ikke alvorlige og udvikler sig relativt langsomt, så der er mulighed for at foretage forebyggende vedligehold. Der er dog eksempler på, at murbier har undermineret murværk og medvirket til nedstyrtning af fx skorstenspiber. Der er også eksempler på, at spætter i jagten efter larver har borthakket svage mørtelfuger, samt at andre insekter eller biarter har udnyttet eksisterende huller i murværket. Bemærk, at sømhuller, åbne studsfuger, store åbninger og mangelfuldt udført murerarbejde kan forveksles med angreb af murbier. Ved tvivl anbefales, at en byggeteknisk kyndig vurderer om murbiernes aktivitet har medført skader – herunder væsentlig reduktion af murværkets bæreevne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.