Gå til hovedindhold

Midlertidig afstivning af murværk – vægge af mursten og blokke

kollapset nyopført mur

Murværk under opførelse har ringe styrke, især indtil mørtlen er hærdet. Der kan forekomme kollaps, hvis der ikke bliver udført en tilstrækkelig afstivning. I dette erfaringsblad beskrives, hvordan murede vægge af såvel mursten som blokke afstives midlertidigt, indtil de er afstivet af andre permanente konstruktioner. Bladet angiver også retningslinjer for, hvordan stabiliteten sikres i praksis. Billedet viser et kollaps på grund af vindpåvirkning kort tid efter opmuring.

Indledning

I bygningsreglementet [1] bliver det anført, at bygningskonstruktioners stabilitet skal sikres i opførelsesperioden. For at undgå at murede vægge vælter, er det nødvendigt at afstive murværket midlertidigt, indtil de stabiliserende konstruktioner er opført, og indtil der er sket afbinding af mørtlen. Den midlertidige afstivning fjernes først, når væggen er afstivet af andre elementer, og vejrforholdene tillader det. Forholdene vedrørende afskærmning og personsikkerhed skal vurderes i forhold til Arbejdstilsynets regler. De midlertidige afstivninger og stilladset skal være adskilte. Metoderne til afstivning er forskellige, alt efter om der er tale om murede vægge i stilladshøjde eller i rejsningshøjde.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.