Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden

Indhold

  • Indledning
  • Opmuring af småhuse
  • Midlertidig afstivning

Murværk under opførelse har ringe styrke, indtil mørtlen er hærdet, og det kan blive skadet, hvis der ikke er udført tilstrækkelig afstivning.

I dette erfaringsblad beskrives, hvordan murede vægge af såvel mursten som murblokke afstives midlertidigt, indtil væggene er ført op til rejsningshøjde.

Beskrivelsen supplerer BYG-ERFA bladet "Afstivning af murværk under opførelse", som angiver retningslinjer for sikring af murværk i rejsningshøjde, indtil det har opnået den fornødne styrke og er understøttet af de stabiliserende konstruktioner, fx skillevægge og etagedæk.

Indledning

Afstivning af murværk

Figur 1. Afstivning af murværk opført til stilladshøjde (A). Afstivning af murværk efter opførelse til rejsningshøjde (B).

I de fleste tilfælde kan man undlade afstivning ved opførelse af murværk indtil "stilladshøjde", når blot vejrforholdene følges nøje, og der ikke er risiko for uvejr.
Ved meteorologiske varsler om blæsevejr skal murværket sikres gennem afstivning.

I det følgende beskrives tre afstivningsmetoder, der kan benyttes hvor murværket er ført op til 1. stilladshøjde.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden - side 1 Midlertidig afstivning af murværk i byggeperioden - side 2