Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Afstivning af murværk under opførelse

Nyopførte væltede vægge

Det sker, at nyopførte vægge af såvel letklinkerbeton, porebeton som tegl vælter i forbindelse med opmuringen. Årsagen er oftest en kombination af, at væggene ikke er afstivede og at mørtlen ikke er hærdet. I Bygningsreglementet angives, at bygningskonstruktioners stabilitet skal sikres på betryggende vis – også under opførelsen. I dette erfaringsblad angives nogle retningslinier for, hvordan stabiliteten sikres i praksis, så reglementets krav overholdes, og personskader undgås.