Afstivning af murværk under opførelse

Indhold

  • Indledning
  • Tværafstivning af murede vægge
  • Mursten
  • Murblokke
  • Forklaring

Det sker, at nyopførte vægge af såvel letklinkerbeton, porebeton som tegl vælter i forbindelse med opmuringen. Årsagen er oftest en kombination af, at væggene ikke er afstivede og at mørtlen ikke er hærdet. I Bygningsreglementet angives, at bygningskonstruktioners stabilitet skal sikres på betryggende vis – også under opførelsen.

I dette erfaringsblad angives nogle retningslinier for, hvordan stabiliteten sikres i praksis, så reglementets krav overholdes, og personskader undgås.

Indledning

Murværk af såvel mursten som murblokke har ringe styrke under opførelsen, og det er sårbart indtil det bliver understøttet af etagedækket.
I Bygningsreglementet (BR 95, kap. 5.1.1) anføres, at bygningskonstruktioners stabilitet skal sikres i opførelsesperioden.

For at undgå at vægge vælter, er det derfor nødvendigt at afstive murværket midlertidigt, indtil de stabiliserende konstruktioner er opført, og indtil der er sket afbinding af mørtlen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Afstivning af murværk under opførelse  - side 1 Afstivning af murværk under opførelse  - side 2