Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Afstivning af murværk under opførelse

Midlertidige afstivninger

Problem: Murværk under opførelse har ringe styrke og kan blive skadet under stormvejr, såfremt der ikke er udført en tilstrækkelig stærk og omfattende, midlertidig afstivning. I Bygningsreglement 1982, kapitel 5, stk. 7, står der følgende om bygningskonstruktioner under opførelse: »Bygningskonstruktioner skal i opførelsesperioden beskyttes mod skadelig klimatisk påvirkning, og stabiliteten skal sikres på betryggende måde. Midlertidige konstruktioner såsom forskallinger, afstivninger m.v. skal have tilstrækkelig styrke og i øvrigt være udført i overensstemmelse med kravene i dette afsnit». Bygningsreglementets krav er indeholdt i gældende normer, jf. litteraturlisten. Bygningsreglementets krav om, at stabiliteten skal sikres på betryggende måde, bliver imidlertid ikke altid overholdt, bl.a. fordi der er stor usikkerhed om, hvorledes stabiliteten rent praktisk kan sikres. I dette erfaringsblad angives nogle retningslinier for afstivning, således at omfanget af stormskader kan blive minimeret.

Annulleret
28. december 2001
ID
(21) 92 06 01