Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kondensvand i skorstene ved gasfyring

Kondens vand i skorstene

Efter indførelsen af naturgas i Danmark er et større antal oliefyrede centralvarmeanlæg ændret til gasfyring med anvendelse af den eksisterende kedel. Også en del nybyggede ejendomme opvarmes med centralvarmekedler med gasblæsebrændere. Herved er der opstået problemer med korrosion i stålskorstene og frostsprængning og løbesod i murede skorstene på grund af kondensvand, der dannes på de indvendige flader øverst i skorstenen. Total udskiftning af skorstenen har været nødvendig i adskillige tilfælde. Der har endvidere i nogle tilfælde yderligere været følgeskader fra løbesod på tilgrænsende vægge.

Annulleret
25. maj 2010
ID
(56) 99 06 07
Erstatter
Udgave
4

Forfatter

Bernt Hansen
Konsulent
Teknologisk Institut, Energi
www.teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.