Kondensvand i skorstene ved gasfyring

Erfaringsblad
(56) 99 06 07 (annulleret 25.05.2010)
Udgave
4

Efter indførelsen af naturgas i Danmark er et større antal oliefyrede centralvarmeanlæg ændret til gasfyring med anvendelse af den eksisterende kedel. Også en del nybyggede ejendomme opvarmes med centralvarmekedler med gasblæsebrændere. Herved er der opstået problemer med korrosion i stålskorstene og frostsprængning og løbesod i murede skorstene på grund af kondensvand, der dannes på de indvendige flader øverst i skorstenen. Total udskiftning af skorstenen har været nødvendig i adskillige tilfælde. Der har endvidere i nogle tilfælde yderligere været følgeskader fra løbesod på tilgrænsende vægge.

Erfaringsbladets sider

Kondensvand i skorstene ved gasfyring - side 1 Kondensvand i skorstene ved gasfyring - side 2