Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg

Erfaringsblad
(27) 10 05 25
Emneord

Indhold

  • Indledning
  • Ildstedets driftsforhold
  • Skorstenens udformning
  • Naturgasfyring
  • „Tør“ skorsten
  • Kondens – gas- og oliefyring
  • „Våd“ skorsten
  • Fællesbestemmelser
  • Skorstensforing

I de seneste årtier er anvendelsen af mange skorstene ændret væsentligt. Udviklingen af de varmeproducerende anlægs teknik og effektivitet har fx reduceret varmetabet, så mange skorstene er blevet „kolde“. Dermed holdes skorstenen ikke tør i våde og kolde perioder, og mange ældre skorstene kræver nu mere vedligehold end inden tilslutning af kondenserende gasfyr og certificerede brændeovne. I forbindelse med ændret anvendelse af gamle skorstene konstateres ofte skader – enten fordi skorstenen er uegnet til formålet eller fordi det røgproducerende anlæg er indstillet – eller betjenes – forkert. I erfaringsbladet beskrives krav til skorstenens funktion og anvendelse samt driftsforhold og renoveringsmuligheder.

Indledning

Skorstenens funktion er at sikre aftræk af røg fra en bygnings varmeproducerende anlæg, fx olie- eller gasfyr, brændeovn eller pejs. For at sikre en velfungerende skorsten forudsættes opmærksomhed på såvel ildstedets driftsforhold som skorstenens udformning og løbende vedligehold.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg - side 1 Små, murede skorstene - naturgas- og oliefyringsanlæg - side 2