Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kondensvand i skorstene ved gasfyring

Kondensvand i skorstene ved gasfyring

Problem: Efter indførelsen af naturgas i Danmark er et større antal oliefyrede centralvarmeanlæg ændret til gasfyring, idet den eksisterende kedel fortsat bruges. Også en del nybyggede ejendomme opvarmes med centralvarmekedler med gasblæsebrændere. Herved er der opstået problemer med korrosion i stålskorstene og frostsprængning og løbesod i murede skorstene på grund af kondensvand, der dannes på de indvendige flader øverst i skorstensløbet, når temperaturen på disse kommer under dugpunktstemperaturen for vanddampene i røggassen. Total udskiftning af skorstene pga. ødelæggelse ved korrosion eller løbesod har været nødvendig i adskillige tilfælde ved villainstallationer med omkostninger i størrelsesordenen kr. 30.000. Der har endvidere i nogle tilfælde været yderligere følgeskader fra løbesod på tilgrænsende vægge.

Annulleret
07. juni 1999
ID
(27) 91 11 07
Erstatter
Udgave
3

Forfatter

Bernt Hansen
Konsulent
Teknologisk Institut, Energi
www.teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.