Kondens på tagplader af metal og plast

Indhold

  • Gener og risici
  • Løsningsmuligheder
  • Forklaring

Dette erfaringsblad gør rede for, under hvilke forhold kondens opstår, og hvorledes den imødegås.

På overside og underside af næsten alle typer tagdækninger kan der om morgenen efter en skyfri nattehimmel iagttages fugt, eventuelt i form af rim.

Der er her tale om en kondensdannelse, hvor fugten alene hidrører fra den udeluft, der stryger langs tagfladernes over- og undersider.

På undersiden af tage med sne ses ligeledes fugt ved skift til tøvejr.

Gener og risici

Ved tagdækninger af metal- og plastplader eller andre materialer med ikke-fugtopsugende undersider kan fugtdannelse udvikle sig til generende dryp eller misfarvninger. Det ses ofte på fritstående tage ved f.eks. benzinstationer og carporte.

Med de samme typer tagdækninger kan der også ved ikke-fritstående tage både med og uden varmeisolering opstå gener, såfremt de ventileres for kraftigt med udeluft.

Ved tagdækninger af fugtopsugende materialer forsvinder fugten for det meste igen uden mærkbare følgevirkninger.

Ved tagdækninger af stålplader er der ud over kondensproblemer desuden risiko for korrosion.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kondens på tagplader af metal og plast - side 1 Kondens på tagplader af metal og plast - side 2