Kondens på tagplader af metal og plast

Dette erfaringsblad gør rede for, under hvilke forhold kondens opstår, og hvorledes den imødegås. På overside og underside af næsten alle typer tagdækninger kan der om morgenen efter en skyfri nattehimmel iagttages fugt, eventuelt i form af rim. Der er her tale om en kondensdannelse, hvor fugten alene hidrører fra den udeluft, der stryger langs tagfladernes over- og undersider. På undersiden af tage med sne ses ligeledes fugt ved skift til tøvejr.

Erfaringsbladets sider

Kondens på tagplader af metal og plast - side 1 Kondens på tagplader af metal og plast - side 2