Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kondensdannelse på tage af metal- og plastplader

Kondensdannelse på metaltag

Problem: På overside og underside af næsten alle typer tagdækninger kan der på morgener efter en skyfri nattehimmel iagttages fugt, eventuelt i form af rim. Der er her tale om en kondensdannelse, hvor fugten alene hidrører fra den udeluft, der stryger langs tagfladernes over- og undersider. På undersiden af tage med sne ses ligeledes fugt ved vejrskift. Ved tagdækninger af fugtopsugende materiale forsvinder fugten for det meste igen uden mærkbare følgevirkninger. Ved tagdækninger af metal- og plastplader eller andre materialer med tætte undersider kan fugtdannelsen udvikle sig til generende dryp eller misfarvninger. Det ses ret ofte under fritstående tage ved f.eks. benzinstationer og carporte. Med de samme typer tagdækninger kan i sjældne tilfælde ved ikke-fritstående tage både med og uden varmeisolering opstå gener, såfremt de ventileres kraftigt med udeluft.

Annulleret
02. juni 1999
ID
(27) 90 12 17
Udgave
2