Gå til hovedindhold

Kondens på tagplader – af metal, plast og malede træmaterialer

Kondens på tagplade

Ved dryp fra fritstående, pladeoverdækkede tage – fx af parkeringsanlæg, oplagringspladser, carporte og terrasser – rettes undersøgelserne ofte mod utætheder i tagdækningen. Problemerne kan dog også skyldes kondensdannelse på undersiden af tagpladematerialer, fx af stål, aluminium, plast og malede træplader. Erfaringsbladet redegør for såvel årsager til kondensdannelsen som udbedring af eksisterende overdækninger og forebyggelse gennem hensigtsmæssig projektering, materialevalg og udførelse.

ID
(47) 11 07 20
Erstatter

Indledning

På oversiden af næsten alle typer tagdækninger kan der om morgenen efter en skyfri nattehimmel iagttages fugt i form af kondens, eventuelt som rim. Det er dannet ved, at udeluften, der stryger langs tagfladernes oversider, er kølet så langt ned, at fugten i luften kondenseres. På undersiden af tagdækninger kan ligeledes ses kondens, når de ventileres kraftigt med udeluft og er nedkølet af varmeudstråling til en kold nattehimmel. Kondens på underside af tagdækning ses også, når sne på tagfladen smelter ved skift til tøvejr. Den smeltende sne fastholder undersiden af tagdækningen på cirka 0 °C, når den ventileres med udeluft over frysepunktet.Herved kondenseres fugt fra udeluften.

Ved tagdækninger af metal- og plastplader, malede træplader eller andre materialer med ikke-fugtsugende undersider kan fugtdannelse udvikle sig til generende dryp. Generne forekommer især på carporte, oplagspladser, parkeringsanlæg, servicestationer, landbrugshaller, dyrestalde og tilsvarende fritstående tage. Hvis ikke-fritstående tage – både med og uden varmeisolering – med samme typer tagdækninger ventileres for kraftigt med udeluft, kan der også her opstå gener. Her forveksles kondensdryp ofte med utæt tagdækning. Ved tagdækninger af fugtsugende materialer forsvinder fugten oftest uden mærkbare følgevirkninger. Ved tagdækninger af stålpladematerialer øger fugt risikoen for korrosion.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.