Gå til hovedindhold

Kælderoversvømmelse – opstemning i hovedkloakker

Oversvømmet kældergulv

Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser. Skaderne er ofte store, fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand. I erfaringsbladet gennemgås årsager til problemerne og forebyggende foranstaltninger - fx installation af såkaldte „højvandslukker“ og „tilbageløbsstop“ – i forbindelse med såvel projektering og udførelse af nyt byggeri som ved renovering af eksisterende bygninger.

Indledning

Opstemning i hovedkloaksystemer medfører især problemer i afløbssystemer, hvor spildevand og regnvand afledes sammen – fordi eventuelt indtrængende vand i kældre vil bestå af opblandet spildevand. Opstemning i hovedkloak kan opstå:

  • under kraftig regn,
  • hvis ledningssystemet er underdimensioneret,
  • ved forstoppelse i kloaksystemet,
  • ved højvande i recipient.

Opstemningen kan medføre:

  • at afløbsvand fra hovedkloak presses ind i bygningens afløbsinstallationer og fx medfører oversvømmelse i kældre,
  • at tilført afløbsvand fra bygningsinstallationer ikke kan bortledes,
  • lugtgener i bygninger.

Kælderoversvømmelser skyldes ofte, at kælderen ligger forholdsvis lavt i forhold til hovedkloaksystemet. Når afløbsvandet herefter stemmes op under kraftigt regnvejr, hvor hovedledningen er fyldt og under tryk – vil vandet kunne stige op over ledningens top (figur 1).

Skitse af gulvafløb i kælder med risiko oversvømmelse

Figur 1. Der er risiko for oversvømmelser, hvis gulvafløb i kælder (kote 17.35) placeres lavere end toppen af hovedafløbsledning (kote 17.70).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.