Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kælderoversvømmelse – opstemning i hovedkloakker

Oversvømmet kældergulv

Under kraftige regnskyl kan vandet i hovedkloaksystemet opstemmes og stige så højt, at vandet trænger ind gennem afløb i kældergulve og andre lavtliggende afløbsinstallationer – og medføre oversvømmelser. Skaderne er ofte store, fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand. I erfaringsbladet gennemgås årsager til problemerne og forebyggende foranstaltninger - fx installation af såkaldte „højvandslukker“ og „tilbageløbsstop“ – i forbindelse med såvel projektering og udførelse af nyt byggeri som ved renovering af eksisterende bygninger.

Annulleret
29. september 2020
ID
(50) 10 08 20

Forfatter

Inge Faldager
Akademiingeniør
Rørcentret, Energi og Klima, Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
if@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.