Kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloakker

Erfaringsblad
(50) 97 06 25 (annulleret 20.08.2010)
Udgave
2

Indhold

 • Årsager
 • Betryggende højdeforskel
 • Højvandslukke
 • Arrangement
 • Pumpning
 • Tilbageløbsstop

Under kraftige regnskyl kan der ske kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloaksystemet. Ved en opstemning kan vandet stige så højt i kloaksystemet, at der kan trænge vand ind i kældre gennem lavtliggende afløbsinstallationer. Kælderoversvømmelser kan anrette stor skade, fordi oversvømmelsen sker med en blanding af spildevand og regnvand.

Dette BYG-ERFA blad belyser årsager til kælderoversvømmelser og angiver forskellige løsningsmuligheder, hvis man vil undgå kælderoversvømmelse.

Årsager

Opstemning i hovedkloaksystemer er primært et problem i fællessystemer – altså de afløbssystemer, hvor både spildevandet og regnvandet afledes i det samme afløbssystem. Det vand, der trænger ind i kældre, er derfor en blanding af spildevand og regnvand.

Opstemning kan opstå

 • under kraftig regn.
 • hvis ledningssystemet er underdimensioneret.
 • ved forstoppelse.
 • ved opstemning i recipient.


Opstemning i hovedkloakken kan medføre

 • at afløbsvand fra hovedkloak trænger ind i afløbsinstallationer og giver oversvømmelse f.eks. i kældre
 • at afløbsvand, der tilføres afløbsinstallationer, ikke kan bortledes.
 • at der opstår lugtgener i bygninger.


Årsagen til kælderoversvømmelse er som regel, at afløbsinstallationerne ligger for lavt i forhold til hovedkloaksystemet.
Når afløbsvandet stemmes op under regn, vil hovedledningen være helt fuld og endda være under tryk, således at opstemningskoten ligger højere end ledningens top.
Det er derfor vigtigt, at man, inden et byggeri og en afløbsinstallation projekteres, undersøger, om der forekommer opstemning i hovedkloakken og i givet fald, hvor højt den går, se figur 2. Kommunen vil normalt kunne opgive opstemningskoten i hovedkloaksystemet.

Sikring mod opstemning fra hovedkloakken kan ske på fire måder:

 • Betryggende højdeforskel mellem højeste opstemningskote i hovedkloak og overkant af lavest beliggende afløbs- installationsgenstand, f.eks. GA eller WC.
 • Montering af højvandslukker herunder afspærrelige gulvafløb.
 • Pumpning.
 • Anvendelse af tilbageløbsstop.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloakker - side 1 Kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloakker - side 2 Kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloakker - side 3 Kælderoversvømmelse på grund af opstemning i hovedkloakker - side 4