Gå til hovedindhold

Undgå kælderoversvømmelse

Enorme nedbørsmængder kan forårsage store skader i kældre

Enorme nedbørsmængder kan forårsage store skader i kældre.

Kraftige regnskyl og skybrud kan resultere i, at kloakkerne ikke kan følge med, og det medfører en sammenblanding af spildevand og regnvand, som vil stemme op i kloakken og løbe ind i kældre og lavtliggende bygninger. Skaderne er ofte store, netop fordi oversvømmelsen består af blandet spilde- og regnvand. Erfaringsbladet beskriver de foranstaltninger, der kan gennemføres for at undgå kælderoversvømmelse.

Indledning

Opstemning i en hovedkloak opstår ved kraftige regnskyl og skybrud og kan medføre både oversvømmede kældre og spildevand, der står helt op på terræn. Opstemning i hovedkloaksystemer, figur 13, medfører især problemer i afløbssystemer, hvor spildevand og regnvand afledes i samme system (fællessystem).

Alle kommuner har vedtaget et serviceniveau for afløbssystemernes funktion. Serviceniveauet angiver, at i fællessystemer forventes det, at der statistisk set hvert 10. år sker en overbelastning af kloaksystemet, så en blanding af regn- og spildevand står ved terræn. I separate regnvandsledninger forventes det, at der hvert 5. år vil stå regnvand ved terræn. Spildevandsledningen i separate systemer vil normalt ikke blive overbelastet. Man kan altså risikere at få kælderoversvømmelse hvert 10. år de steder, hvor afløbssystemet er tilsluttet et fællessystem.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.