Indvendig efterisolering af ældre ydermure

Indhold

  • Indledning
  • Murværkets egnethed
  • Indvendig efterisolering
  • Overfladetemperaturer
  • Fugtvandring (diffusion) – udefra og ind

Indvendig efterisolering af ældre ydermure indebærer stor risiko for fugtproblemer, fx skimmelvækst på den „gamle“, indvendige vægoverflade.

Derfor anbefales – så vidt muligt – udvendig efterisolering.

Hvis der anvendes isolering indvendigt, skal en række krav til den eksisterende mur være opfyldt – og såvel projektering som arbejdsudførelse skal være fugtteknisk korrekt og udført meget omhyggeligt. Billedet viser indersiden af en massiv ydermur, hvor der efter at forsatsvæg er fjernet er konstateret kraftig skimmelvækst på skillefladen imellem mur og isolering. I dette tilfælde er årsagen især, at rumluft – og dermed fugt – er trængt ind bag isoleringsmaterialet langs kanterne af dampspærren.

Indledning

Ældre bygninger med massivt murværk – eller hulmure med faste bindere – har stort varmetab.

De kolde, indvendige overflader kan medføre kuldestråling og nedfald af kold luft, der føles som træk, samt kondensdannelse og eventuelt skimmelvækst ved:

  • møblering tæt på væg (uden mulighed for luftcirkulation mellem møbler og væg),
  • uhensigtsmæssig brug af boligen (stor fugtproduktion og ringe udluftning).

Kuldebroer kan forårsage uens tilsmudsning af overflader, fx kan sodpartikler fra stearinlys medføre tydelige mørke aftegninger på lyse vægge. Generne kan afhjælpes ved efterisolering af ydervæggen [1] – så vidt muligt udvendigt.

Indvendig efterisolering frarådes normalt, da metoden indebærer stor risiko for fugtophobning og skimmelvækst på den eksisterende ydervægs inderside. Hvis det i særlige tilfælde er den eneste mulighed, skal det fx sikres, at:

  • murværket er egnet til indvendig efterisolering,
  • dampspærren udføres, så den er – og forbliver – lufttæt [2, 3].
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Indvendig efterisolering af ældre ydermure - side 1 Indvendig efterisolering af ældre ydermure - side 2