Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk

Indhold

 • Indledning
 • Skimmelvækst
 • Forudsætninger
  • Afrensning
  • Træbjælkelag og betondæk
  • Tunge vægge
  • Små isoleringstykkelser
  • Fugtspærre
 • Boks 1. Udvendig efterisolering
 • Boks 2. Overfladetemperaturer
 • Boks 3. Isoleringstykkelser
 • Boks 4. Indvendig efterisolering frarådes udført på bygninger med:
 • Tre typer indvendig efterisolering
  • Brandsikring
  • Ophængning og fastgørelse
 • Traditionelle forsatsvægge
  • „Varm væg“
 • Kapillaraktive plader
 • Hårde isoleringsplader med lukket porestruktur (celleglas)
 • Halvstensmure og bindingsværk
  • Brystninger
 • Boks 5. Murværkets egnethed
 • Boks 6. Sommerkondens – fugtvandring (diffusion) udefra/ind

Indvendig efterisolering af ældre, murede ydervægge medfører af flere årsager risiko for skimmelvækst på den „gamle“ indvendige vægoverflade.
I bladet omtales krav til en ydervæg, så den kan anses for velegnet til indvendig efterisolering – krav som ikke alle ældre murede ydervægge kan opfylde. Her anbefales efterisolering udvendigt eller at der betales en højere varmeregning. Der omtales krav til både eksisterende væg og til materialer, opbygning og udførelse af eventuel indvendig efterisolering.
Indledningsbilledet viser ydervæg, hvor forsatsvæg på lægter er fjernet. Rumluft er trængt ind bag forsatsvæggen og har medført skimmelvækst mellem vægstolperne, som har virket varmeledende og medført varmere – og skimmelfri – striber bag stolperne.

Indledning

Figur1

Figur 1. Boligrum med klædeskab fra gulv til loft på efterisoleret gavl i velholdt ejendom med massive ydermure. Synlig skimmelvækst ved fodpanel og på bagside af skab nær gulv.

Ældre, murede bygninger med massivt murværk eller faste bindere (kanalvægge) har et stort varmetab, som kan reduceres ved efterisolering.
Ud fra byggetekniske betragtninger anbefales udvendig efterisolering (boks 1). Ved efterisolering opnås samtidig forbedret indeklima, fordi temperaturen på bygningens indvendige overflader øges, så kuldestråling og kuldenedfald (træk) reduceres (boks 2).
Indvendig efterisolering øger risiko for skimmelvækst på den „gamle“ væg.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk - side 1 Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk - side 2 Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk - side 3 Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk - side 4