Gå til hovedindhold

Indvendig efterisolering – ældre ydervægge af murværk

Ydervæg, hvor forsatsvæg på lægter er fjernet

Indvendig efterisolering af ældre, murede ydervægge medfører af flere årsager risiko for skimmelvækst på den „gamle“ indvendige vægoverflade. I bladet omtales krav til en ydervæg, så den kan anses for velegnet til indvendig efterisolering – krav som ikke alle ældre murede ydervægge kan opfylde. Her anbefales efterisolering udvendigt eller at der betales en højere varmeregning. Der omtales krav til både eksisterende væg og til materialer, opbygning og udførelse af eventuel indvendig efterisolering. Indledningsbilledet viser ydervæg, hvor forsatsvæg på lægter er fjernet. Rumluft er trængt ind bag forsatsvæggen og har medført skimmelvækst mellem vægstolperne, som har virket varmeledende og medført varmere – og skimmelfri – striber bag stolperne.

ID
(31) 15 11 15

Indledning

Ældre, murede bygninger med massivt murværk eller faste bindere (kanalvægge) har et stort varmetab, som kan reduceres ved efterisolering. Ud fra byggetekniske betragtninger anbefales udvendig efterisolering (boks 1). Ved efterisolering opnås samtidig forbedret indeklima, fordi temperaturen på bygningens indvendige overflader øges, så kuldestråling og kuldenedfald (træk) reduceres (boks 2). Indvendig efterisolering øger risiko for skimmelvækst på den „gamle“ væg.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.