Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn

Erfaringsblad
(31) 04 07 29 (annulleret 29.10.2009)

Billedet viser indersiden af en massiv ydermur efter fjernelse af forsatsvæg. På skillefladen mellem mur og isolering er opstået skimmelvækst, som i overvejende grad skyldes, at rumluft - og dermed fugt - har kunnet trænge langs kanterne af dampspærren og ind bag isoleringsmaterialet. I dette erfaringsblad redegøres for, hvordan massive ydermure og kanalvægge efterisoleres med forsatsvægge, så problemer med fugt og skimmelvækst undgås. Endvidere beskrives, hvor der kræves særlig opmærksomhed, fx ved klargøring af eksisterende vægge og tilslutning til omgivende bygningsdele. I bladet frarådes indvendig efterisolering af fugtige ydervægge.