Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag

Indhold

 • Indledning
  • Intensive grønne tage
  • Ekstensive grønne tage
 • Varmeisolering
 • Opbygning
 • Intensivt grønt tag
  • Løs udlægning af membran
  • Beskyttelse af membran
  • Membrantyper og rodfasthed
  • Membranpåvirkninger
  • Sektionering og inddækningshøjde
  • Isoleringsmaterialer – mekanisk styrke
  • Fald og afvanding
  • Drænlag
  • Vækstlag
  • Egnede vækster
 • Ekstensivt grønt tag
  • Membran
  • Isolering
  • Fald og afvanding
  • Vækstlag
  • Egnede vækster
 • Grønne tage og brand
 • Drift og vedligehold
 • Grønne tage med hældning

Et grønt tag har en tagflade som - afhængigt af opbygningen - tillader bevoksning gående fra helt lave vækster af græs og urteagtige vækster over buske til mindre træer.

Et grønt tag udføres mest sikkert på en betonkonstruktion og kræver en korrekt opbygning - og ikke mindst en robust, vandtæt, holdbar membran, da det oftest er omkostningskrævende at fjerne jord på taget for at kunne reparere en eventuel utæthed.

I dette erfaringsblad gennemgås den konstruktionsmæssige opbygning af såvel et intensivt som et ekstensivt grønt tag - herunder membraner, isoleringsmaterialer, fald, afvanding, dræning, vækstlag og egnede vækster.

Indledning

Det kan være svært at lokalisere eventuelle utætheder i et grønt tag, fordi det vandtætte lag (membran i figur 1) ikke er synligt. Endvidere kan lokalisering og reparation af en utæthed kræve, at vækstlaget skal fjernes i større eller mindre områder.
Dette medfører – især ved tykke vækstlag – betydelige omkostninger.
Det er derfor vigtigt, at såvel projektering som udførelse og tilsyn er meget omhyggelig, samt at der foreskrives sikre detailløsninger (fx inddækningshøjder, fald- og afløbsforhold) og anvendes holdbare materialer.
Hvis disse betingelser er opfyldt, viser erfaringer, at et grønt tag kan holdes vandtæt væsentlig længere end de 30 år, som normalt betragtes som en tagdæknings forventelige levetid.
I det følgende beskrives eksempler på sådanne konstruktioner.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag - side 1 Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag - side 2 Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag - side 3 Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag - side 4