Gå til hovedindhold

Grønne tage – membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold

Ekstensivt grønt tag

Grønne tage nævnes ofte i forbindelse med forventede fremtidige klimaforandringer med hyppigere og kraftigere regnskyl, da de blandt andet har til formål at optage en del af regnvandet og forsinke vandafledningen fra taget. Ekstensive grønne tages effekt ved de kraftige hændelser er dog begrænset. Et ekstensivt grønt tags vandtilbageholdelse er op til ca. 20 liter pr. m2, hvilket er under halvdelen af det, som faldt på 30 minutter i forbindelse med skybruddet i 2014 i København. Billedet viser et ekstensivt grønt tag (sedummåtte med et vandregulerende lag af filt), hvor sedumplanterne ikke har haft de rette vækstbetingelser, hvilket har medført, at planterne er blevet erstattet af mos.

Indledning

Etablering af grønne tage strider mod god dansk byggeskik i forhold til læresætningen vis vand væk, da der ved grønne tage opretholdes et fugtigt miljø på tagfladen. Det fugtige miljø kan ved utætheder medfører skader samtidig med, at utæthederne er svære at lokalisere. Derfor er det vigtigt, at der både under projekteringen og udførelsen er særlig fokus på tæthed, så vandafledningen forløber under kontrollerede forhold og ikke giver anledning til fugtskader. I erfaringsbladet gennemgås følgende:

  • Tagtyper/-opbygning
  • Tæthed
  • Vandafledning
  • Eksisterende bygninger
  • Vind
  • Brand
  • Vedligehold

Erfaringsbladet fokuserer hovedsageligt på de to yderpunkter af grønne tage – intensive og ekstensive – men inddrager afslutningsvis også semi-intensive i en skematisk oversigt, som synliggør de forskellige muligheder, og hvilke krav, der stilles hertil. Derudover fokuseres der på de byggetekniske aspekter, mens der for de plante- og vækstmæssige aspekter henvises til [1] og [2].

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.