Tætte taghaver

Erfaringsblad
(47) 95 12 18 (annulleret)

Indhold

 • Taghaver før og nu
 • Konstruktionsprincipper
 • Membraner
 • Isoleringstyper
 • Fald og afvanding
 • Opbygning af vækstlag
 • Drift og vedligehold
 • Egnede vækster
 • Ekstensive grønne tage
 • Vigtige forudsætninger

Ved hensigtsmæssig opbygning kan der i taghaver opnås meget høj sikkerhed mod vandskader, som f.eks. her på et hospital, hvor en taghave udgør et pænt, grønt opholdsareal for personale og patienter.

Taghaver med et vækstlag på 20 til 60 cm betegnes intensive grønne tage, mens tage, som ikke er beregnet til ophold og som har et vækstlag på kun 5 til 10 cm betegnes ekstensive grønne tage. Dette blad omhandler fortrinsvis opbygningen af intensive grønne tage, dvs. ret pasningskrævende anlæg, men ekstensive grønne tage omtales dog også.

Ved hensigtsmæssig opbygning kan der i taghaver opnås meget høj sikkerhed mod vandskader, som f.eks. her på et hospital, hvor en taghave udgør et pænt, grønt opholdsareal for personale og patienter.
Taghaver med et vækstlag på 20 til 60 cm betegnes intensive grønne tage, mens tage, som ikke er beregnet til ophold og som har et vækstlag på kun 5 til 10 cm betegnes ekstensive grønne tage. Dette blad omhandler fortrinsvis opbygningen af intensive grønne tage, dvs. ret pasningskrævende anlæg, men ekstensive grønne tage omtales dog også.

Taghaver før og nu

Arkitekter og bygherrer har i de sidste 10 - 15 år været meget tilbageholdende med at etablere taghaver, idet mange af de "grønne tage" fra 70’erne har givet skræmmende problemer. Imidlertid har den teknologiske udvikling på tagområdet i de senere år medført, at man nu kan anlægge sikre taghaver og renovere eksisterende taghaver, så der opnås den nødvendige sikkerhed mod utætheder. Det drejer sig om at beskytte den underliggende membran, dels mod frostpåvirkninger, dels mod gennemgroning af rødder.
Selve vækstlaget er et kapitel for sig og det kræver stor viden at sammensætte jordblanding og sikre drænmuligheder, så væksterne vil trives.
Taghaver skal projekteres og udføres omhyggeligt, og man må ikke som led i besparelsesforsøg reducere sikkerheden ved at fjerne vigtige lag i tagets opbygning.
Taghaver har betydning for byøkologien, idet de blandt andet kan udnyttes til at forsinke regnvandsafledning og til at rense regnvand med henblik på genbrug.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tætte taghaver - side 1 Tætte taghaver - side 2 Tætte taghaver - side 3 Tætte taghaver - side 4