Bygningsglas – funktionsglas og -ruder

Erfaringsblad
(31) 08 11 20
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Funktionsglas
 • Funktionsruder
  • Termoruder og energiruder
 • Definitioner
  • Brandbeskyttende ruder
  • Lydisolerende glas – Lydruder
 • CE-mærkning
 • Glasprodukter

Glas anvendes aktuelt i stort omfang i bygningskonstruktioner. De mange nye typer specialglas - som normalt er sammenbygget til ruder - kan opfylde meget forskelligartede funktionskrav, fx til varmeisolering, solafskærmning, styrke, brandbeskyttelse, lydisolering, personsikkerhed samt sikring mod hærværk, indbrud og eksplosion. Utilstrækkeligt kendskab til de mange specialglas medfører risiko for forkert valg af glastype. I dette blad orienteres om – især nyere – glasprodukter og deres muligheder for at opfylde forskellige funktionskrav. Billedet viser flere nyere bygninger, hvor facadematerialet helt overvejende består af glas.

Indledning

Glas anvendt i bygninger kræver ofte en kombination af forskellige typer glas (i de enkelte lag i en rude) for at opfylde de stillede funktionskrav. Det er derfor vigtigt, at de projekterende analyserer, prioriterer og specificerer funktionskravene. Glas og ruder grupperes normalt efter det/de funktionskrav, som de er udviklet til at opfylde. Det kan fx være en sikringsrude, der også skal opfylde krav til lydisolering, brandbeskyttelse og varmeisolering. Begrebet funktionsglas/-rude anvendes som et samlebegreb til at beskrive glas/ rudetyper med særligt gunstige egenskaber inden for de forskellige funktionsområder. I det følgende omtales typiske funktionsglas og -ruder.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Bygningsglas – funktionsglas og -ruder - side 1 Bygningsglas – funktionsglas og -ruder - side 2