Gå til hovedindhold

Funktionsglas

Nyere bygning med facader, der overvejende består af glas

Nyere bygning med facader, der overvejende består af glas.

Glas anvendes i store mængder i alle bygningskonstruktioner. Funktionsglas kan opfylde meget forskelligartede funktionskrav som fx varmeisolering, solafskærmning, styrke, brandbeskyttelse, lydisolering, personsikkerhed samt sikring mod indbrud og eksplosion. Utilstrækkeligt kendskab til de mange specialglas medfører risiko for forkert valg af glastype. Erfaringsbladet orienterer om nyere glastyper og om, hvordan de kan opfylde de forskellige funktionskrav.

ID
(31) 21 06 18
Erstatter

Indledning

For at opfylde de funktionskrav, der stilles, fx iht. bygningsreglementet,1 består en rude i en bygning altid af flere lag glas af forskellig type, iht. hvilke funktioner ruden skal opfylde. Det er derfor vigtigt, at de projekterende analyserer, prioriterer og specificerer funktionskravene. Hermed minimeres risikoen også for en række af de skader, der ses som følge af forkert valgt funktionsglas/-ruder, fx risikoen for termisk brud.

Glas og ruder grupperes normalt efter det/de funktionskrav, de er udviklet til at opfylde. Det kan fx være en sikringsrude, der også skal opfylde krav til lydisolering, brandbeskyttelse og varmeisolering. Begrebet funktionsglas/-rude anvendes som et samlebegreb til at beskrive glas- og rudetyper med særlig gunstigt kombinerede funktionsområder. Placeringen og rækkefølgen af de forskellige glas er afgørende.

Funktionsglas fremstilles af almindeligt glas, der normalt produceres som floatglas (se stor grå boks), som bearbejdes for at forbedre egenskaberne. Efter bearbejdningen kaldes glasset funktionsglas.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.