Gå til hovedindhold

Frithængende undertage af banevarer – monteringsdetaljer

Undertag

De fleste undertagsproblemer skyldes erfaringsmæssigt uhensigtsmæssige detaljer i forbindelse med udførelsen. I erfaringsbladet gennemgås de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer. Beskrivelserne er suppleret af illustrationer, som viser ”trin-for-trin” udførelse af undertagsdetaljer, hvor der ofte konstateres fejl i byggeriets praksis. Billedet viser undertag udført med undertagsstrammere efter montering af afstandslister og lægtning.

ID
(27) 15 12 27
Erstatter

Indledning

Ved både nybyggeri og renovering af tagkonstruktioner kan utætte undertage medføre omfattende fugtproblemer, fx skimmelvækst [1] og trænedbrydende svampe [2]. Skaderne er ofte kostbare, da udbedring normalt kun kan ske ved omlægning af hele taget. Problemer med undertage skyldes ofte:

  • mangelfuld/manglende projektering,
  • dårlig udførelse, dvs. ikke i overensstemmelse med det projekterede,
  • undertagsmaterialer, som ikke er egnede til bygningstypen og den valgte tagdækning.

Alle tagdetaljer skal projekteres og udføres omhyggeligt i overensstemmelse hermed. Undertagsleverandører tilknyttet DUKO ordningen [3] anviser anvendelige, bygbare udførelsesdetaljer, som dog altid skal tilpasses det aktuelle byggeri. Ved ændring af undertagsmateriale efter projektering anbefales at omprojektere for at sikre undertagskonstruktionens tæthed.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.