Gå til hovedindhold

Banevareundertage – udførelse

Tag med banevareundertag før lægning af tagsten

Tag med banevareundertag før lægning af tagsten.

Erfaringsbladet beskriver udførelse ved montering af banevareundertage med udgangspunkt i illustrationerne fra hjemmesiden MEMBRAN-ERFA.dk.

Indledning

Utætte undertage kan medføre omfattende fugtproblemer både ved nybyggeri og ved renovering, fx skimmelvækst og trænedbrydende svampe. 1, 2 Skaderne er ofte kostbare, fordi udbedring normalt kun kan ske ved at omlægge hele taget. Problemer med undertage skyldes ofte:

  • mangelfuld eller manglende projektering
  • dårlig udførelse, det vil sige ikke i overensstemmelse med det projekterede materiale
  • undertagsmaterialer, som ikke er egnede til bygningstypen og den valgte tagdækning.

Alle tagdetaljer skal projekteres og udføres omhyggeligt i overensstemmelse med leverandøranvisninger og alment teknisk fælleseje. 3-12 Undertagsleverandører, der har produkter, som er klassificeret i den frivillige klassifikationsordning DUKO, anviser anvendelige, bygbare udførelsesdetaljer, som dog altid skal tilpasses det aktuelle byggeri. 4 Ved ændring af undertagsmateriale efter projektering anbefales det at omprojektere for at sikre undertagskonstruktionens tæthed.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.