Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Undertage - Udførelse og detaljer

Forkert udført rørgennemføring

Billedet viser en forkert udført rørgennemføring. Undertaget er ikke udført med fast underlag og slutter ikke ordentligt til røret, hvilket bevirker, at vand på undertaget kan løbe direkte ned i tagkonstruktionen, som vil nedbrydes af råd og svamp. Detaljerne er erfaringsmæssigt det mest problematiske ved udførelse af undertage, og der må derfor ofres tid på både at projektere og udføre detaljerne korrekt, hvis der skal opnås et godt resultat. Dette BYG-ERFA blad gennemgår de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer. Omtalen er belyst ved eksempler.