Undertage - Udførelse og detaljer

Indhold

  • Detaljer udføres ofte forkert
  • Materialer til undertage
  • Eksempler på detaljer
  • Oplægning og opstramning
  • Arbejdsudførelse
  • Tilstandsundersøgelse af undertage

Billedet viser en forkert udført rørgennemføring. Undertaget er ikke udført med fast underlag og slutter ikke ordentligt til røret, hvilket bevirker, at vand på undertaget kan løbe direkte ned i tagkonstruktionen, som vil nedbrydes af råd og svamp.

Detaljerne er erfaringsmæssigt det mest problematiske ved udførelse af undertage, og der må derfor ofres tid på både at projektere og udføre detaljerne korrekt, hvis der skal opnås et godt resultat.

Dette BYG-ERFA blad gennemgår de vigtigste konstruktive forhold for de mest almindelige detaljer. Omtalen er belyst ved eksempler.

Detaljer udføres ofte forkert

Skotrende

Figur 1. Skotrende. Vand fra de sammenstødende flader skal uhindret kunne løbe ud i skotrenden og ledes til tagrende.
Inddækning af zink, plast eller tagpap monteres i renden. Undertaget føres ud over inddækningen med et overlæg på mindst 150 mm og klæbes til inddækningen efter undertagsleverandørens anvisninger.
I ventilerede undertage skal ventilation af undertag mellem stikspær sikres med ventilationsstudse.

Både ved nybyggeri og renovering giver utætte undertage ofte anledning til omfattende fugtproblemer, der kan resultere i nedbrydning af tagkonstruktionerne som følge af råd og svamp. Skaderne er som regel kostbare, idet udbedring normalt kun kan foretages ved omlægning af hele taget.

De fleste problemer med undertage skyldes, at detaljerne ikke er projekteret og udført hensigtsmæssigt – ofte er de endda ikke projekteret. Desuden kan de være udført meget dårligt, f.eks. kan der ved gennemføring af ventilationskanaler blot være skåret hul i undertagsmaterialet uden nogen form for yderligere tilslutning eller tætning.

Til undertage skal der benyttes egnede materialer, afhængig af den ønskede tagdækning. Alle detaljer skal gennemarbejdes ved projekteringen (blandt andet optegnes i stor målestok) og udføres i overensstemmelse hermed. Normalt vil leverandøren anvise en række anvendelige detaljer, men de skal dog altid tilpasses det aktuelle byggeri.

Ændres der på det valgte undertagsmateriale efter projekteringen, skal der naturligvis omprojekteres, så sikkerheden i undertagskonstruktionen bibeholdes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Undertage - Udførelse og detaljer - side 1 Undertage - Udførelse og detaljer - side 2 Undertage - Udførelse og detaljer - side 3 Undertage - Udførelse og detaljer - side 4