Gå til hovedindhold

Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte

I murværk sker der undertiden forvitring

I murværk sker der undertiden forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger, hvorved overfladelaget omdannes til pulver (afmeling). Indledningsbilledet viser forvitring af overfladelag og puds på den nederste del af mur, fremkaldt af tøsalt, natriumchlorid. Det opløste tøsalt kan være blevet slynget op på muren ved fejning af fortov for snesjap, være indeholdt i opsprøjtet fra fortovet eller være suget op i murværket fra terræn, fordi der mangler en fugtspærre. Dette BYG-ERFA blad behandler skadeårsager og udbedring af skader.

Skadeårsager

Forvitringer skyldes, at vandopløselige salte i murværket ved en efterfølgende udtørring i nogle tilfælde udkrystalliserer sig lige under murværkets overflade. Det tryk, krystallerne her udøver, enten under dannelse eller for visse saltes vedkommende ved en senere vandoptagelse, kan afsprænge overfladelaget. Denne kategori af skader kan forekomme både på udvendige og på indvendige overflader og såvel på blankt murværk som på overfladebehandlet murværk. Overfladebehandling udført på saltholdigt murværk er i øvrigt særlig tilbøjelig til at skalle af.

Forvitringen af stenenes overflade er fremkaldt af salte i murstenene

Figur 1. Forvitringen af stenenes overflade er fremkaldt af salte i murstenene. Der er sandsynligvis også tilført salte fra luften. Murværket er gammelt, og det ligger højt over terræn, hvor der ikke er risiko for opstigende grundfugt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.