Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte

I murværk sker der undertiden forvitring

I murværk sker der undertiden forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger, hvorved overfladelaget omdannes til pulver (afmeling). Indledningsbilledet viser forvitring af overfladelag og puds på den nederste del af mur, fremkaldt af tøsalt, natriumchlorid. Det opløste tøsalt kan være blevet slynget op på muren ved fejning af fortov for snesjap, være indeholdt i opsprøjtet fra fortovet eller være suget op i murværket fra terræn, fordi der mangler en fugtspærre. Dette BYG-ERFA blad behandler skadeårsager og udbedring af skader.

Annulleret
22. april 2022
ID
(21) 99 11 25
Udgave
2

Forfattere

Jens Østergaard
Bygningsingeniør
Teknologisk Institut, Murværk
www.teknologisk.dk
jens.ostergaard@teknologisk.dk

Helge Hansen
Kemiingeniør
Teknologisk Institut, Murværk
www.teknologisk.dk
helge.hansen@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.