Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte

Forvitring af murværk

Problem: I murværk sker der undertiden forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger, hvorved overfladelaget omdannes til pulver (afmeling). Forvitringen skyldes, at salte opløst i vand i murværket ved en efterfølgende udtørring i nogle tilfælde udkrystalliserer sig lige under murværkets overflade. Det tryk,krystallerne her udøver, enten under dannelse eller for visse saltes vedkommende ved en senere vandoptagelse, kan afsprænge overfladelaget. Sådanne saltsprængninger ses særlig hyppigt på murværk, der støder op til fortove, trapper, altangange og andre udvendige adgangsarealer, som jævnlig bliver tøsaltet. Saltsprængninger ses herudover ofte i gammelt, muret byggeri, især hvis dette indeholder letbrændte sten. Problemet skyldes her først og fremmest, at grundfugt, der indeholder salte fra jorden, er blevet suget op i murværket, fordi der mangler en fugtspærre mellem fundament og murværk. Undervejs har fugten måske yderligere opløst salte i mursten og fuger. Denne kategori af skader kan forekomme både på udvendige og på indvendige overflader og såvel på blankt murværk som på overfladebehandlet murværk. Overfladebehandling udført på saltholdigt murværk er i øvrigt særlig tilbøjelig til at skalle af.

Annulleret
25. november 1999
ID
(29) 86 04 15
Emneord