Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser

Erfaringsblad
(42) 14 10 06
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Krav til underlag
  • Bevægelser i konstruktioner
  • Dimensionsstabilitet
 • Tunge konstruktioner
  • Udtørring
  • Svind
  • Krybning
  • Andre deformationsforhold
 • Lette konstruktioner
  • Fugtbevægelser i pladematerialer
 • Svind og dimensionsændringer – eksempel
 • Fliseopsætning – hvornår?
 • Fliser
 • Dimensionsændringer og RF
 • Fliseklæbere
  • Elastiske klæbere (dispersionsklæbere)
  • Cementbaserede mørtler
 • Temperatur- og fugtforhold
 • Dilatationsfuger
 • Flisemontering
 • Fliser i store formater
 • Fliser og gulvvarme
 • Reparation og renovering

Ved opsætning/lægning af fliser kan bevægelser i underlaget medføre skader – og især i vådrum også følgeskader på omgivende bygningsdele. Årsagen er ofte, at underlaget er uegnet eller klargjort forkert, herunder at flisearbejdet er udført inden svind og krybning er overstået. Skader kan også skyldes udførelsesfejl – ofte i kombination med ovennævnte.I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves opmærksomhed og hvilke hensyn, der skal tages for at opnå et tilfredsstillende resultat. Billedet viser fliser, som er udlagt på et betongulv, der ikke var tilstrækkeligt udtørret/hærdet, dvs. at flisebelægningen ikke har kunnet optage restsvind i betongulv efter udførelsen.

Indledning

Misfarvning af fliser

Figur 1. Misfarvning af fliser (skimmel) fordi de er porøse, og der er hulrum mellem fliser og underlag. Ved natursten – især i vådrum – anbefales brug af specialklæber samt at der er helt udfyldt med klæber mellem flise og underlag.

I flisebeklædninger og -belægninger (herefter benævnt flisebeklædninger) konstateres ofte løse fliser (skruk).
Der kan undertiden forekomme vedhæftningsbrud mellem flisebeklædning og underlag over større områder (forsidefoto).
I vådrum kan det medføre risiko for skimmelvækst og lugtgener (figur 1).
Problemerne skyldes ofte:

 • montering af fliser på beton/letbeton før svindet er overstået og væg/gulv har opnået den endelige størrelse (figur 2),
 • mangelfuld klargøring af fliser og underlag,
 • fugtdeformation af træplader (ikke lovligt på vægge i vådrum) [1],
 • forkert valg af fliseklæber,
 • uhensigtsmæssig arbejdsudførelse.

Flisebeklædninger anvendes på flere typer gulv/væg end tidligere. Der skelnes normalt mellem:

 • tunge konstruktioner, fx beton, letbeton, porebeton og tegl,
 • lette konstruktioner, fx skeletvægge med gipsplader eller gulve med underlag af krydsfiner.

Nye fliseklæbere – fx med øget fleksibilitet, dvs. med reducerede krav til underlagets stivhed – har medført ændrede
udførelsesmetoder.


Flisetyperne er ændret, og nu anvendes der også ofte natursten [2], fx granit og marmor samt keramiske fliser med mindre vandopsugning, ændrede tolerancer og i store formater.
Store fliser stiller større krav til såvel omhyggelig montering som underlagets planhed.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser - side 1 Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser - side 2 Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser - side 3 Fliser på vægge og gulv - underlag, fliseklæber og fliser - side 4