Fliser på nye beton- og letbetonvægge

Erfaringsblad
(42) 97 02 28 (annulleret 06.10.2014)
Udgave
3

Indhold

 • Krav til vægge
 • Opfugtning af fliser
 • Valg af fliseklæb
  • Rent cementbundne klæb
  • Modificerede cementbundne klæb
  • Færdigoprørte, plastbundne klæb
 • Dilatationsfuger
 • Krav til arbejdsudførelse
 • Bygningsfysisk sammenhæng
  • Spændinger i flisevægge
 • Andet byggeri

Løstsiddende, udbulede og revnede flisebeklædninger er ikke noget helt sjældent syn. Skadeårsagen kan være forkert valg af fliseklæb, uhensigtsmæssig arbejdsmetode og uheldig fremskyndelse af byggeprocessen. Hertil kommer, at de spændinger, som fremkaldes af temperatur- og fugtpåvirkninger, i reglen undervurderes.

Dette BYG-ERFA blad indeholder løsningsforslag til brug i boligers køkkener og badeværelser.

Krav til vægge

Vægelementer skal opstilles og fastholdes, så der ikke senere forekommer forskydninger.

Vægge må ikke utilsigtet indgå i bygningers stabiliserende system over for vandrette påvirkninger.

Krybning i bærende vægge og svind/ svelning i bærende og ikkebærende vægge skal være mindst mulig efter fliseopsætningen, som derfor bør ske senest muligt i byggeprocessen – og tidligst når væggenes fugtindhold er faldet til et niveau, som vægproducenten eventuelt har anbefalet i sine specifikationer.

Når elementvægge er opstillet eller pladsstøbte vægge afformet, skal der sørges for gode udtørringsforhold. Dette krav skal sammenholdes med valg af fliseklæb. Se herom senere.

Vægoverflader skal rengøres for støv, løse korn og eventuelle rester af formolie inden påføring af klæb.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fliser på nye beton- og letbetonvægge - side 1 Fliser på nye beton- og letbetonvægge - side 2