Gå til hovedindhold

Efterisolering af hulmur – forundersøgelser og forudsætninger

Anvendelse af endoskop

Hulmursisolering er normalt en rentabel energibesparende foranstaltning, og der er mange års erfaringer for, at det oftest går godt. For at opnå den mest effektive efterisolering og undgå efterfølgende skader er det dog hensigtsmæssigt først at undersøge, om ydervæggen er egnet til indblæsning af isoleringsmateriale. I erfaringsbladet gennemgås, dels hvor der kræves opmærksomhed ved de indledende undersøgelser og vurderinger af murværkets tilstand, dels hvordan en række typiske fejl og skader kan undgås. Indledningsbilledet viser anvendelse af endoskop til undersøgelse af hulrum i ydervæg.

Indledning

Murværk med hulmur kan efterisoleres forholdsvis enkelt ved at indblæse løst isoleringsmateriale. Isoleringseffekten afhænger af hulrummets bredde og omfanget af kuldebroer, fx:

  • faste bindere [1],
  • massivt murværk, fx ved etageadskillelser, gennemføringer, døre og vinduer,
  • mørtelrester i hulmuren.

Hulmursisolering ændrer ydervæggens temperatur- og fugtbalance, hvilket kan medføre skader, som ofte konstateres lang tid senere og er vanskelige at udbedre. For at sikre effektiv varmeisolering, der forbedrer bygningens indeklima og ikke fremskynder nedbrydning af ydervæggen, anbefales at undersøge, om murværket er egnet [2, 3], fx frostfast (figur 2).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.