Fugt- og frostskader efter hulmursisolering

Erfaringsblad
(21) 95 09 07 (annulleret 27.12.2011)
Udgave
2

Indhold

  • Nye temperatur- og fugtforhold
  • Undersøgelse af formur
  • Undersøgelse af bagmur
  • Undersøgelse af hulrum
  • Murværk og fugt
  • Andre skader

Afskalninger af mursten, puds eller maling er eksempler på skader opstået efter indblæsning af isoleringsmateriale i hulmure. Andre typiske skader på formur er fugtskjolder og saltudslag på blankt murværk samt revner i puds eller maling. På bagmur kan der efter hulrumsisolering ses fugtskader, skimmeldannelser og misfarvninger.

Dette BYG-ERFA blad handler om, hvad der bør gøres før og under isoleringsarbejdet og hvilke reparationer, der kan blive aktuelle.

Nye temperatur- og fugtforhold

Skader som følge af indblæst isoleringsmateriale viser sig ofte først flere år efter, at indblæsning er foretaget, og skaderne kan være vanskelige og kostbare at udbedre.

Enhver af de ovennævnte skader har sin særlige årsag, men en væsentlig fælles årsag er den ændring, der sker i hulmurens temperatur- og fugtbalance, når der indblæses isoleringsmateriale, se kurverne i figur 1.

Skader på formur vil hyppigere ske, hvor murværk inden isoleringen har været i dårlig stand, og skader på bagmur ses oftest, hvor isoleringen er mangelfuld. Derfor er det vigtigt at udføre grundige undersøgelser og eventuel udbedring af murværk og hulrum, som beskrevet i det følgende. Disse forarbejder skal sikre, at en hulmur er så god, at isoleringen forbedrer husets kvalitet og ikke fremskynder en nedbrydning af ydervægskonstruktionen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugt- og frostskader efter hulmursisolering - side 1 Fugt- og frostskader efter hulmursisolering - side 2