Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af hulmur

Erfaringsblad
(21) 95 09 06 (annulleret 27.12.2011)
Udgave
2

Indhold

 • Typiske fejl og skader
 • Indledende undersøgelser
 • Undersøgelse af bagmur
 • Undersøgelse af hulrum
 • Før indblæsning

Ved hulmursundersøgelse med teknoskop eller andre hjælpemidler er det muligt at vurdere, om en ydervæg er egnet til indblæsning af isoleringsmateriale. Undersøgelsesresultaterne kan føre til, at udbedringer skal iværksættes inden indblæsning foretages. På denne måde undgås det, at isoleringen bliver ineffektiv eller direkte skadevoldende.

Dette BYG-ERFA blad omtaler typiske fejl og skader samt redegør for, hvad man især skal lægge vægt på ved de nødvendige, indledende undersøgelser, som også omfatter en vurdering af bagmuren.

Ved hulmursundersøgelse med teknoskop eller andre hjælpemidler er det muligt at vurdere, om en ydervæg er egnet til indblæsning af isoleringsmateriale. Undersøgelsesresultaterne kan føre til, at udbedringer skal iværksættes inden indblæsning foretages. På denne måde undgås det, at isoleringen bliver ineffektiv eller direkte skadevoldende. Dette BYG-ERFA blad omtaler typiske fejl og skader samt redegør for, hvad man især skal lægge vægt på ved de nødvendige, indledende undersøgelser, som også omfatter en vurdering af bagmuren.

Typiske fejl og skader

Figur 1. Dette foto, optaget gennem teknoskop, viser gammel, defekt ureaformaldehydskum (UF-skum), som blokerer for indblæsning af nyt isoleringsmateriale.

Ved indblæsning af isolering i hulmure er der risiko for skader med øjeblikkelig virkning og for fejl, der først senere giver skadevirkninger.

 • De kraftige indblæsningsaggregater, som i dag anvendes, betyder en øget mulighed for skader på utætte, revnede bagmure, hvor puds, maling og tapet kan blive blæst af, hvis disse overflader ikke hæfter godt til bagmuren. I værste fald kan en bagmur blive trykket delvis ind.
 • Hvis hulrummet omkring indblæsningsstedet ikke er frit, kan formur og bagvæg blive trykket fra hinanden ved opskumning af polyurethanisolering.
 • Hvor der er ført uisoleret røgrør fra fyr, pejs eller brændeovn gennem hulrummet, kan indblæst isoleringsmateriale smelte eller antændes; polystyren er f.eks. ikke varmebestandigt ved 70 °C.
 • Foruden disse momentane skader ses med tiden også fugtskader som følge af, at store mængder isoleringsmateriale på grund af manglende hulrumsafslutning er blæst ind i f.eks. tage og gulve, hvor det blokerer for ventilation af disse konstruktioner.
 • Blandt typiske fejl skal også nævnes manglende hensyntagen til uregelmæssigheder i hulrummet, hvilket kan betyde, at visse dele af hulrummet ikke udfyldes med isoleringsmateriale.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af hulmur - side 1 Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af hulmur - side 2