Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Indblæsningsfejl og -skader ved isolering af hulmur

hulmursundersøgelse

Ved hulmursundersøgelse med teknoskop eller andre hjælpemidler er det muligt at vurdere, om en ydervæg er egnet til indblæsning af isoleringsmateriale. Undersøgelsesresultaterne kan føre til, at udbedringer skal iværksættes inden indblæsning foretages. På denne måde undgås det, at isoleringen bliver ineffektiv eller direkte skadevoldende. Dette BYG-ERFA blad omtaler typiske fejl og skader samt redegør for, hvad man især skal lægge vægt på ved de nødvendige, indledende undersøgelser, som også omfatter en vurdering af bagmuren.

Annulleret
27. december 2011
ID
(21) 95 09 06
Udgave
2