Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Drift og vedligehold af afløbsanlæg i parcelhuse

Nedløbsbrønd

Alle afløbsanlæg er normalt konstrueret, så de er meget driftssikre. Alligevel kræver de - som de øvrige installationer i et hus - regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit i hele afløbsanlæggets levetid. Mangel på vedligeholdelse kan give anledning til forstoppelser, lugtgener, fugtskader og oversvømmelse. Det er ejerens pligt at vedligeholde afløbsanlægget, som omfatter alle installationer inde på egen grund og helt ud til det offentlige ledningsnet, der normalt starter ved skel. I dette blad gennemgås de elementer, der indgår i en normal vedligeholdelse af et privat afløbsanlæg i et parcelhus.