Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Drift og vedligehold af private afløbsanlæg

Tilstoppet nedløbsbrønd

Problem: Mangelfuld vedligeholdelse at den private del af afløbssystemet - husinstallationer og stikledninger - kan føre til en række forskellige problemer eller skader:

  • Kælderoversvømmelse på grund af utæt højvandslukke eller forstoppet afløb.
  • Lugtgener fra afløbssystemet.
  • Fugtskader på ydervægge på grund af tilstoppede nedløbsbrønde.
  • Fugtskader og opblødt jord på grund af tilstoppede regnvandsfaskiner
Annulleret
30. marts 2000
ID
(50) 85 06 15

Forfatter

Inge Faldager
Akademiingeniør
Energi og Klima
Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
if@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
220 kr.