Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Afløbsinstallationer i småhuse – rensning, vedligehold og drift

Rensning af tagrende

Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit. Ejere af ejendomme skal vedligeholde alle afløbsinstallationer på egen grund – helt ud til det offentlige ledningsnet, som normalt begynder ved skel. I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves opmærksomhed samt hvordan og hvor ofte bygningens afløbsinstallationer – herunder tagrender – anbefales efterset og renset for at reducere risiko for gener. Tagrender anbefales renset for blade og snavs mindst en gang årligt – fx efter løvfald – så tilstopning af nedløbsbrønde og efterfølgende fugtskader undgås.

Annulleret
27. februar 2024
ID
(50) 10 11 20