Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Drænvand – pumpebrønde

Pumpebrønd for drænvand

Dårligt fungerende pumpebrønde for drænvand kan medføre både fugt- og lugtgener. Fejlfunktion af pumpebrønde for drænvand kan forårsages af fx dårligt udførte tilslutninger, mangel på sikring mod tilbageløb, forekomst af fækalieholdigt eller ildelugtende spildevand, store regnvandsmængder eller utilstrækkelig vedligeholdelse af installationer. I dette erfaringsblad gennemgås, hvordan pumpebrønde for drænvand skal projekteres, udføres og vedligeholdes, så det sikres, at vand fra drænledninger kan fjernes uden risiko for oversvømmelser.

Annulleret
26. september 2020
ID
(50) 06 12 27
Erstatter

Forfatter

Inge Faldager
Akademiingeniør
Rørcentret, Energi og Klima, Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
if@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.