Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Pumpebrønde for drænvand

Dårligt udført pumpebrønd

Dårligt udførte tilslutninger, mangel på sikring mod tilbageløb, forekomst af fælkalieholdigt spildevand og store regnvandsmængder samt utilstrækkelig vedligehodelse af installationer er forhold, der giver anledning til fejlfunktion af pumpebrønde for drænvand. Dette BYG-ERFA blad indeholder retningslinier, som bør følges ved projektering udførelse af pumpebrønde for drænvand.

Annulleret
27. december 2006
ID
(50) 96 10 31
Erstatter
Udgave
2