Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum

Indhold

 • Indledning
 • Placering af dampspærre
 • Fugttransport og dampspærrer
 • El-installationer
 • Samlinger, tilslutninger og gennemføringer
 • Opsætning af dampspærre
 • Lufttæthed
 • Dampspærrers tæthed
 • Gennemføringer
 • Særlige konstruktioner
 • Syntofugemasser
 • Udbedring af skader
 • Samling mellem eksisterende og ny dampspærre
 • Klemte samlinger er ikke lufttætte
 • Eksisterende konstruktioner
 • Dampspærrer i sommerhuse?
 • Kontrolundersøgelse
 • Eksisterende bygninger
 • Aluminiumsfolier i fugtige rum

Dette erfaringsblad beskriver gennem eksempler, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.

Beskrivelserne supplerer BYG-ERFA bladet "Dampspærrer - fugttransport og materialer", som gennemgår de principielle forhold, fx lufttæthed, fugtdiffusion og -konvektion, forskellige typer af dampspærrer og materialeegenskaber.

Billedet viser tilslutning af dampspærren ved et vindue. Arbejdet udføres ofte ved at skære (diagonalt) i dampspærren hen over vindueshullet, hvorefter det overskydende materiale bukkes ind.

Hvis dampspærren herefter ikke suppleres, bliver vinduets omgivelser opfugtet.

Indledning

Figur 1. Dampspærre i vægkonstruktioner. Dampspærren er placeret et stykke inde i varmeisoleringen – dog højst 1/3 – så installationer kan fremføres i væggen uden at dampspærren gennembrydes.
El-dåser i væggen monteres på et fast underlag, fx 15 mm krydsfiner, så dampspærren ikke beskadiges. Samlinger i dampspærren udføres som klæbede samlinger over stolper eller lægter.

De fleste fugtproblemer i forbindelse med dampspærrer i tag og vægge i boliger og tilsvarende bygninger, skyldes enten dampspærrens placering eller at den ikke er lufttæt. Det sidste er ofte en følge af mangelfuld projektering af samlings-, tilslutnings- og gennemføringsdetaljer, som medfører, at de ikke kan udføres i praksis („ikke-bygbare“).
En del konstaterede problemer skyldes brug af uegnede materialer (fx forhåndenværende plastfolie eller uegnet tape) eller manglende udbedring af skader, som er opstået under eller efter opsætning.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum - side 1 Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum - side 2 Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum - side 3 Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum - side 4