Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer .

Erfaringsblad
(39) 97 07 04 (annulleret)

En utæthed i dampspærren ved lampeudtag har medført, at fugtig rumluft er trængt op i tagkonstruktionen, som derved er blevet opfugtet. Tagkonstruktionen er derfor udsat for stor risiko for angreb af råd og svamp. Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af detaljer i dampspærrer. Der gives konkrete eksempler på udførelsen af en række almindeligt anvendte detaljer.

Erfaringsbladets sider

Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer .  - side 1 Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer .  - side 2 Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer .  - side 3 Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer .  - side 4