Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer .

Erfaringsblad
(39) 97 07 04 (annulleret)

Indhold

 • Generelle krav
 • Materialer til dampspærrer
 • Placering
 • Opsætning
 • Samlinger
 • Tilslutninger
 • Gennemføringer
 • Samling mellem eksisterende og ny dampspærre
 • Særlige konstruktioner
 • Udbedring
 • Tilstandsundersøgelse

En utæthed i dampspærren ved lampeudtag har medført, at fugtig rumluft er trængt op i tagkonstruktionen, som derved er blevet opfugtet. Tagkonstruktionen er derfor udsat for stor risiko for angreb af råd og svamp.

Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af detaljer i dampspærrer. Der gives konkrete eksempler på udførelsen af en række almindeligt anvendte detaljer.

En utæthed i dampspærren ved lampeudtag har medført, at fugtig rumluft er trængt op i tagkonstruktionen, som derved er blevet opfugtet. Tagkonstruktionen er derfor udsat for stor risiko for angreb af råd og svamp.

Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af detaljer i dampspærrer. Der gives konkrete eksempler på udførelsen af en række almindeligt anvendte detaljer.

Generelle krav

Vægkonstruktioner

Figur 1. Vægkonstruktioner, hvor dampspærren er anbragt et stykke inde i varmeisoleringen. Anbringes der eldåser i væggen, bør der udføres et underlag af plademateriale, f.eks. 15 mm krydsfiner, for at sikre at dampspærren ikke rives i stykker.

De fleste fugtproblemer, der konstateres i forbindelse med brug af dampspærrer, skyldes enten at dampspærren er anbragt forkert, eller at den ikke er lufttæt. Især volder udførelsen af detaljer som samlinger, tilslutninger og gennemføringer mange problemer. Der ses også problemer på grund af, at skader opstået under eller efter opsætning ikke udbedres, f.eks. perforering ved trækning af elinstallation. Endelig kan der være anvendt uegnede materialer, f.eks. forhåndenværende plastfolie. Ved brug af dampspærre skal der benyttes egnede materialer, og dampspærren skal være monteret korrekt. Det er især vigtigt at skabe tilstrækkelig tæthed ved detaljer, hvorfor der skal udvises særlig omhu både med at udarbejde og udføre disse. Der må også udvises omhu for at undgå, at dampspærren beskadiges under eller efter opsætning. Sker det alligevel, skal skaden udbedres på betryggende vis.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer . - side 1 Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer . - side 2 Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer . - side 3 Dampspærrer i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer . - side 4