Dampspærrer - monteringsdetaljer

Indhold

 • Indledning
 • Dampspærrens funktion
 • Placering af dampspærre
 • Lufttæthed
 • Effektive dampspærrer
  • Planlægning af installationer og føringsveje i nybyggeri
 • Gennemføringer – nybyggeri
  • Fast underlag
  • Rør og ventilationskanaler
  • El- og vvs-installationer
 • Samlinger og tilslutninger
 • Opsætningstidspunkt
  • Kontrol af lufttæthed
 • Særlige konstruktioner
 • Udbedring af skader
 • Samlinger – ved bygningsfornyelse
 • Eksisterende konstruktioner
 • Kontrol af lufttæthed
 • Dampspærrer i sommerhuse?
 • „Trin-for-trin-illustrationer“

Dette erfaringsblad beskriver gennem eksempler, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.

Gennem „trin-for-trin-illustrationer“ vises 27 bygningsdetaljers udførelse i praksis.

Beskrivelserne supplerer BYG-ERFA bladet „Dampspærrer – fugttransport og materialer“, som gennemgår principielle forhold, fx lufttæthed, fugtdiffusion og -konvektion, forskellige typer af dampspærrer og materialeegenskaber.

Billedet viser dampspærre monteret i loft, hvor el-installationer er udført uden at gennembryde dampspærren/„tæthedsplanet“.

Indledning

De fleste fugtproblemer i forbindelse med dampspærrer i tag og vægge i boliger og tilsvarende bygninger skyldes henholdsvis dampspærrens placering eller, at dampspærren ikke er lufttæt.

Den manglende lufttæthed skyldes ofte uhensigtsmæssig projektering af samlings-, tilslutnings- og gennemføringsdetaljer, hvilket vanskeliggør bygbarheden i forbindelse med udførelsen.

Mange problemer skyldes brug af uegnede materialer, fx folie med utilstrækkelige egenskaber eller uegnet klæbemiddel mellem forskellige materialer. En del utætheder skyldes manglende/mangelfuld udbedring af skader opstået under eller efter montering af dampspærren.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Dampspærrer - monteringsdetaljer - side 1 Dampspærrer - monteringsdetaljer - side 2 Dampspærrer - monteringsdetaljer - side 3 Dampspærrer - monteringsdetaljer - side 4