Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton

Erfaringsblad
(29) 94 06 30
Udgave
2
Emneord

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Forebyggende materialekrav
  • Fjernelse af sne og is
  • Forklaring
  • Chloridfordeling og prøveudtagning
  • Retningslinjer for vurdering

Skader som følge af chloridangreb på armeringsjern er stadig et af de alvorligste problemer på armerede betonkonstruktioner. Allerede inden der er synlige symptomer, kan chloridangrebet - i form af armeringskorrosion - være langt fremskredent.

Ved reparation eller vedligehold af et betonbygningsværk er det nødvendigt at bestemme chloridindholdet i forbindelse med tilstandsvurderingen.

Figur 1. Dæk mellem 2 etager i parkeringskælder. Der ses kraftige saltudfældninger og revner med rust som følge af gennemsivning af chloridholdigt vand.

Forslag til løsning

Forekomst af skader 
Korrosionsskader på armering forårsaget af chlorider, kan optræde følgende steder.
1. På arealer, hvor der bliver brugt tøsalt, dvs. broer, gangbroer, altangange, parkeringsdæk, trapper og køreramper samt tilgrænsende konstruktionsdele.
2. Ved svømmebassiner.
3. Ved havnekonstruktioner og andre konstruktioner, der bliver påvirket af havvand.
4. I beton tilført salt under udstøbningen. Dette kendes, hvor der er brugt calciumchlorid som accelerator, eller hvis tilslaget har været saltholdigt.
5. I konstruktioner, der har været udsat for brand i materialer, der indeholder PVC.

Tilfælde 1 og 2 omfatter de mest aktuelle skadesområder. Tilfælde 4 kendes kun fra få og ældre konstruktioner i Danmark, men er alvorligt, fordi skaderne tit er meget omfattende, inden de konstateres.

Basisbetonbeskrivelsen sætter grænser for det samlede indhold af chlorid i frisk beton.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.